Start Produkter FAQ Om oss Kontakt Beställa

logolitensida2

Villkor Potensproblem

Potensproblem.
Att ha problem med erektionen är vanligare än man kanske tror. Världen över lever miljontals män och deras partners med dessa problem. Problemen brukar beskrivas som en bristande förmåga att få eller behålla erektionen tillräckligt länge för att ha en tillfredställande sexuell aktivitet. Nedan reder vi ut vanliga frågor, funderingar och begrepp kring impotens.

Vanligt med potensproblem.
Potensproblem är vanligast hos äldre män, men förekommer även hos yngre män. Problemen kan såklart vara tillfälliga och uppstå under en viss tid, eller under vissa förutsättningar. Viktigast att komma ihåg är dock att problemen är väldigt vanliga, och att hjälp går att få! Nedan kommer vi resonera kring olika orsaker till potensproblem.

Orsaker till potensproblem.
Det finns flera vanliga sjukdomar som kan ge sviktande erektionsförmåga. Är du stressad eller deprimerad kan även det ha stor inverkan på sexlivet. Att erektionen sviker dig behöver inte bero på brist på känslor, lust eller kärlek. Det betyder inte heller att du förlorat förmågan att få barn, orgasm eller utlösning. Det är dock vanligt att erektionsproblem leder till onödiga spänningar i parförhållanden. Idag finns effektiv hjälp för nästan alla män, och det oavsett bakomliggande orsak

Olika från man till man.
Hur problemen uppträder är olika från man till man, det kan ofta vara penis hårdhet eller hur länge en erektionen varar. Självklart kan det också vara båda delarna som påverkas. Tidsintervallen mellan erektionerna kan också förändras - d.v.s. hur lång tid som går mellan varje utlösning. Det är såklart svårt att mäta i vilken grad problemen förekommer. Enklast är oftast att själv jämföra hur ditt sexliv såg ut innan du började få problem.

Inverkan på omgivning och partner.
Erektionsproblem kan såklart ha negativ inverkan. Ofta påverkas självförtroendet, man kanske omedvetet ifrågasätter sig själv. Det kan därför vara bra att veta vad dets är som egentligen händer i kroppen och att det finns effektiv hjälp att få!

Vad är egentligen erektionsproblem?
Erektionen är resultatet av en ganska komplicerad process i blodomloppet och det centrala nervsystemet. Med erektionsstörningar brukar man mena oförmåga att få eller behålla en erektion tillräckligt länge. På fackspråk kallas detta är erektil dysfunktion (ED). Ibland används också ordet impotens. Erektionsstörningar kan inträffa under en begränsad tid och under vissa förutsättningar. Det betyder inte att mannen inte kan skaffa barn, få orgasm eller utlösning. De flesta män får tillfälliga erektionsbesvär någon gång under livet. Upp till hälften av alla män över 40 år upplever till exempel att de har problem då och då. Två tredjedelar av dessa har medelsvåra eller svåra besvär. Runt om i världen lever över 100 miljoner män med erektionsstörningar, så den som har problem är definitivt inte ensam om det.

Varför drabbas man av potensproblem?
Orsakerna till potensproblem kan vara många - stress, oro, prestationsångest, rökning, alkohol eller, många gånger, en bakomliggande sjukdom. Längre ned i denna text kan du läsa mer specifikt om olika bakomliggande problem till potensproblem. Då yngre män drabbas beror det oftast på en psykisk orsak. Då kan våra preparat komma väl till hand. Det kan handla om osäkerhet, prestationsångest eller brist på erfarenhet, men också på t ex rökning eller en stressig livsstil.

Vanligare med åren
Män i alla åldrar kan råka ut för sviktande erektionsförmåga. Under ett år upplever i genomsnitt 5 % av alla män mellan 18 och 74 år någon gång störningar i erektionen. Statistiken visar ändå att det är relativt ovanligt med erektionssvikt före 50-årsåldern. För män över 65 år upplever var fjärde man ofta erektionsstörningar och över 75 år varannan man. Detta beror till stor del på att risken för till exempel diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar, åkommor som i sig kan bidra till en ökad risk för erektionsstörningar, ökar med stigande ålder.

Vanliga specifika orsaker
Det medför i sin tur att blodkärlen i penis inte kan expandera tillräckligt för att fyllas med blod. Förr trodde man att erektionsstörningar hade psykologiska orsaker eller berodde på åldrandet. Åldern har visserligen betydelse, men problemet behöver inte vara en naturlig följd av åldrandet. Istället vet vi nu att en majoritet av erektionsstörningar har sin grund i fysiologiska/kroppsliga orsaker. Om du vill veta mer ingående om orsaken till just dina erektionsproblem ska du tala med din läkare. Endast han eller hon kan utreda just din situation och ge dig en riktig diagnos och relevant behandling.Men här följer en beskrivning av några vanliga bakomliggande orsaker:

Alkohol
Att alkoholmissbruk påverkar sexlivet är välkänt. Alkoholmissbrukare har ofta större relationsproblem, vilket kan påverka det sexuella samspelet och indirekt leda till nedsatt erektionsförmåga. Vid missbruk förekommer också skador på organen, speciellt på levern. Detta leder till störningar i kroppens hormonbalans vilket försämrar erektionsförmågan ytterligare. Alkoholpåverkan kan ibland öka lusten. Alkohol i små mängder kan ha en lugnande effekt på män med prestationsångest inför samlaget och på så sätt i någon mån förbättra erektionsförmågan. Men redan vid måttlig berusning avtar erektionsförmågan påtagligt och en kraftigt berusad man är i princip tillfälligt impotent.

Depression
Depression är en åkomma som blir allt vanligare i dagens samhälle. Depressionen i sig kan påverka erektionsförmågan och samtidigt kan erektionsproblem vara en orsak till depression. Det är ett komplicerat förhållande där det är osäkert om vad som egentligen är roten till problemen. Det finns studier som visar att sannolikheten för att män med depression ska få någon form av erektionsstörning är mellan 25 - 90 %. Så om man känner sig lite deppig är risken stor att drabbas av någon form av erketions-störning. Det är vanligt att behandla en depression med läkemedel som ofta ger biverkningar i form av nedsatt sexuell lust och försämrad erektionsförmåga. Ungefär 15 % får problem med erektionen. Besvären kan eventuellt upphöra om medicinen sätts ut eller byts till en annan typ av antidepressivt läkemedel. Ingen är riktigt säker på varför depression orsakar erektionsproblem. Vad man däremot vet är att en majoritet av problemen är behandlingsbara oavsett om de beror på depressionen eller har uppstått som en bieffekt av medicinering.

Diabetes
De flesta diabetiker är väl medvetna om hur de ska sköta sin sjukdom. De äter en balanserad kost, motionerar regelbundet och är noga med att ta sina mediciner. Alla vet däremot inte att erektionsproblem är ett utbrett problem bland diabetiker. Ungefär hälften av alla män med diabetes har någon grad av nedsatt erektionsförmåga. Det är så nära sammankopplat att diabetes första gången upptäcks genom erketionsproblem hos hela 12 % av diabetiker. En diabetiker som i startskedet inte har sina värden under kontroll kan ibland drabbas av en tillfällig erektionssvikt. Den försvinner oftast när värdena blir stabila igen. Har man däremot haft sin diabetes under en längre tid försvinner inte problemen, men de är då oftast behandlingsbara. Eftersom män med insulinbehandlad diabetes i de flesta fall haft sin sjukdom under längre tid, drabbas de av erektionsproblem vid en lägre ålder. De som har en tablettbehandlad diabetes får ofta sin sjukdom senare i livet och hinner därför bli äldre innan de får problem. Problemen är däremot lika vanligt förekommande oavsett vilken typ av diabetes man har.

Droger
Hos en frisk individ med normal erektionsförmåga kan droger som hasch, amfetamin och heroin inte på något sätt förbättra vare sig erektionsförmågan eller sexlivet. På grund av de nedbrytande effekter narkotika har, skadas kroppens alla organ. Det leder också till nedsatt erektionsförmåga. En narkotikamissbrukare blir dessutom med tiden mer intresserad av sitt missbruk än av sex. Erektionsproblem blir då bara ett delfenomen i ett större sexproblem. Friska mäns erektionsförmåga förbättras inte av extra testosteron (manligt könshormon). Onormalt höga halter leder, precis som tillförsel av anabola steroider, till nedsatt erektionsförmåga.

Hjärt- och kärlsjukdomar
De flesta som har en hjärt- kärlsjukdom är väl informerade om sin sjukdom och hur de ska sköta den. Alla känner däremot inte till att de också riskerar att drabbas av erektionsstörningar som orsakas av skador på blodgenomströmningen i kroppen. Blodtryckssjukdomar, som till exempel högt blodtryck, kan också leda till problem med erektionen. Cirka 40 % av alla män med hjärt- kärlsjukdomar drabbas av erektionsproblem. Andelen växer med tilltagande ålder och för män över 50 år beror erektionsproblemen oftast på just hjärt- kärlsjukdomar. Denna grupp bör vara ytterst försiktig med potenshjälpmedel. Män som lider av hjärt- kärlsjukdomar och högt blodtryck har ofta blodkärl med nedsatt förmåga att transportera blod till kroppens olika organ. Det beror på en åderförkalkning som ökar med stigande ålder. OBS! Det är viktigt att påpeka att majoriteten av erektionsproblemen är behandlingsbara, oavsett om de beror på hjärt- kärlsjukdomen i sig eller har uppstått som en följd av behandling.

Hormonella rubbningar
Brist på det manliga könshormonet testosteron kan vara orsaken till såväl nedsatt sexuell lust som nedsatt erektionsförmåga. Det är ändå inte lika vanligt som det ibland görs gällande. Hos kvinnor medför däremot den minskade östrogenproduktionen i klimakteriet ibland nedsatt sexuell lust och förmåga. I många fall kan dessa funktioner återställas genom ett hormontillskott. Hos män finns inte någon liknande naturlig nedgång av hormonnivåerna. Minskad testosteronbildning i testiklarna kan vara ett resultat av sjukdomar eller åldersförändringar. Det är därför viktigt att mäta halten testosteron i utredningen av erektionsproblem, speciellt när den sexuella lusten också är nedsatt.

Livssituationer
Relationsproblem, brist på kärlek, rampfeber i ett nytt förhållande och liknande problem kan ge erektionsstörningar. Bara det faktum att erektionen har sviktat, kanske bara vid ett enstaka tillfälle, kan i sig öka frustrationen i sexuella situationer. Det kan bidra till att erektionsstörningen fortsätter trots att orsaken är upphävd. Ekonomiska bekymmer, arbetslöshet, sorg och stress är faktorer som påverkar oss olika genom livet. Den typen av psykologisk stress kan också bidra till att kroppen inte fungerar som den ska.

Läkemedel
Olika läkemedel kan ge olika typer av biverkningar, i vissa fall erektionssvikt. Ofta kan det vara svårt att särskilja om det är läkemedlet eller sjukdomen i sig som ger erektionsstörningar. Många reagerar dessutom helt olika på samma läkemedel. Exempelvis kan ett läkemedel mot högt blodtryck ge vissa män erektionsproblem, medan andra klarar sig helt utan biverkningar. Genom att byta ut läkemedlet mot ett annat likvärdigt kan problemen minimeras. Det är viktigt att man diskuterarför- och nbackdelar samt eventuell justering av behandlingen men sin doktor.

Nervskador orsakade av olyckor eller sjukdomar
Parkinson, MS (multipel skleros), stroke och skallskador är inte sällan förenade med nedsatt sexuell förmåga. Det beror på att nerver och nervsignaler utgör en integrerad del av förmågan till erektion. Om man har en neurologisk sjukdom eller skada och får erektionsproblem kan man få hjälp av sin läkare. Män med ryggmärgsskada får nästan alltid någon form av erektionsstörning. Beroende på var skadan sitter är möjligheten till sexuellt gensvar olika. Det är viktigt att poängtera att skadan i medicinsk mening inte påverkar lusten och att behandling ofta ger mycket goda effekter. Vid kirurgiska ingrepp i bäckenregionen finns det risk för skador på både blodförsörjningen till penis och dess nervbanor. Undersökningar på sjukhus i USA har visat att drygt 2/3 av de patienter som opererat bort hela prostatan får någon form av erektionsproblem. I fall där man istället går via urinröret och skrapar bort en del av prostata förekommer erektionsstörningar i betydligt mindre grad.

Rökning
Män som röker lider i större utsträckning av erektionsproblem än icke-rökare. Det förhållandet är välkänt och har visats i flera vetenskapliga studier. Orsakerna till rökarens sviktande erektion är flera. Vid rökning leder nikotinet till en omedelbar kärlsammandragning. Det leder i sin tur till svårigheter att öka inflödet av blod till penis vid erektion. I tobaksrök finns, förutom nikotin, ett stort antal andra ämnen som på lång sikt kan skada och förtränga blodkärlen till penis. Män med högt blodtryck ofta drabbade Högt blodtryck medför ökad risk för sviktande potens. Bland män med högt blodtryck drabbas 71 procent av erektionsproblem, det visar en studie av 1551 patienter på läkarmottagningar runt om i Sverige. Bland män med högt blodtryck drabbas 71 procent också av erektionsproblem. Det visar en studie av 1 551 patienter på läkarmottagningar runt om i Sverige. Studien visade bland annat att högt blodtryck är en större riskfaktor för sviktande potens än rökning. Studien gjordes på män i åldrarna 25 till 84 år. I Sverige finns drygt 3 miljoner män i dessa åldrar. Man räknar med att ungefär 20 % av dessa män dvs 602 000 ? har högt blodtryck. Cirka 428 000 män ? 71 % av 602 000 ? skulle då har någon form av erektionsproblem.

Hur påverkas förhållandet?
Det som märks i ett förhållande är att ömhet, närhet och förtrogenhet försvinner och alltmer ersätts av kyla, distans och oro från mannens sida. Det är dock ovanligt att ett förhållande bryts på grund av problemen. När man fått hjälp och lyckats lösa problemen upptäcker många att deras förhållande faktiskt har stärkts.

 

 

 

bild_till...3

Läs mer »

Beställ »

 

bild_till..

Läs mer »

Beställ »

 

viagra_liten_blå

Läs mer »

Beställ »

 

xenical_liten_blå.

Läs mer »

Beställ »

 

levitra_liten_blå.

Läs mer »

Beställ »

 

oraljelly_liten_blå

Läs mer »

Beställ »

 

 

 

ALL RIGHTS RESERVED. The products that are mentioned on this site are trademarks of their respective companies and are not affiliated or associated with POTENSSHOPEN.COM The site connects inquirers with experienced Licensed Physicians who work with Licensed Pharmacies providing a needed online public service.